Οι λόγοι που επιλέξατε τα φροντιστήρια Ορόσημο για την εκπαίδευση σας:

 

* Ολιγομελή - ομοιογενή τμήματα**
* Συνεργατική διαδικασία μάθησης
* Online μαθήματα
* Ενημέρωση γονέων
* Βιβλία - σημειώσεις
* Διδασκαλία και καθοδήγηση με ηλεκτρονικά μεσα.


**Δημιουργούμε τμήματα ολιγομελή,
και ομοιογενή.
Κάθε τμήμα αποτελείται απο
μαθητές ιδίων ικανοτήτων

 

Test επαγγελματικού προσανατολισμού

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια προσωπική εμπειρία ανακάλυψης των ιδιαίτερων στοιχείων που κρύβει μέσα του ο κάθε νέος και η κάθε νέα.

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες, που έχουν προβληματισμό για την εκπαιδευτική και μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Αυτή την πορεία, που θα τους οδηγήσει στην ικανοποίηση και την επιτυχία.

Για να λάβετε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού δωρεάν επικοινωνήστε μαζί μας.